Category: ျပည္တြင္း သတင္း

“MSF အေပၚ သေဘာထားေျပာင္းလဲလာသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔”

“MSF အေပၚ သေဘာထားေျပာင္းလဲလာသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔”

ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာ့က်န္းမာေရး ၀န္ၾကီးဌာနတို႔မွ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရပ္ဆိုင္းျခင္းခံထားရေသာ MSF အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ပိုင္း လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ကပင္ ၁၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားမွာ ပို၍ဆိုးရြားလာခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေရးတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အကူအညီမ်ား လိုအပ္လိမ့္မည္ဟု ၾကာသပေတးေန႔က ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာတစ္ခု၌ က်န္းမာေရး ၀န္ၾကီးဌာနက ေၾကျငာခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ အေနနဲ႔ MSF အပါအ၀င္ အျခား ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးကို ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ […]

Read more ›

အေျခခံဥပေဒတြင္ ပီအာရ္စနစ္အတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္မပါသျဖင့္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

အခ်ိဳးက် ကိုယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ (ပီအာရ္)ကို က်င့္သံုးရန္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပ ေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိပါက ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔ က်င္ၿပီး ပီအာရ္ႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒမ်ားကို ေရး ဆဲြျပ႒ာန္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဇူ လိုင္လ ၂၅ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအ ေ၀းတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအ ဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္က တင္ျပ လိုက္သည္။ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ မဲမ်ားသူအ ႏိုင္ယူသည့္စနစ္ (Frirst Past the Post FPTP) စနစ္အတြက္ ကိုသာ […]

Read more ›

တပ္မေတာ္သားမ်ား အေသာက္အစား၊အေပ်ာ္အပါး ထိန္းရန္ ကာခ်ဳပ္ေျပာ

  တပ္မေတာ္သားမ်ားအ ေနျဖင့္ အေသာက္အစား အေပ်ာ္ အပါးထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ၀င္ေငြ ထြက္ေငြ မွ်တစြာသံုးစဲြၿပီး မလို လားအပ္သည့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္လိုေၾကာင္း တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ မိမိရရွိ ထားသည့္ ရာထူးအဆင့္ႏွင့္အညီ စဥ္းစားသံုးသပ္ႏိုင္ရန္ စာေပဖတ္ ႐ႈမႈအေလ့အက်င့္ကို ေဆာင္ရြက္ ရန္လိုေၾကာင္း ကာခ်ဳပ္ကဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ နံနက္ က တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) ဗိုလ္ သင္တန္းေက်ာင္း ရာထူးခန္႔ထား ေရး ခန္းမေဆာင္တြင္ သင္တန္း သားအရာရွိစစ္သည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုစဥ္ ယင္းသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း […]

Read more ›
ႏုိင္ငံအတြင္းျဖစ္ပြားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ မီဒီယာအခ်ိဳ႕၏ လႈ႔ံေဆာ္ေရးသားမႈမ်ားေၾကာင့္ဟု သမၼတေျပာ

ႏုိင္ငံအတြင္းျဖစ္ပြားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ မီဒီယာအခ်ိဳ႕၏ လႈ႔ံေဆာ္ေရးသားမႈမ်ားေၾကာင့္ဟု သမၼတေျပာ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူအုပ္ စုခ်င္းအၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈ မ်ားႏွင့္ မီး႐ႈိ႕သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပမီဒီယာအခ်ိဳ႕၏ က်င့္၀တ္ႏွင့္မညီေသာ အမုန္းပြား ေစသည့္ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့အလယ္တြင္ သိကၡာ က်ဆင္းမႈမ်ားႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရ ေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားလုိက္သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးကုိ ထိပါးလာ ပါက သတင္းမီဒီယာမ်ားကုိ ထိ ေရာက္စြာ အေရးယူမည္ဟု ျပင္း ထန္သည့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမႈ အၿပီး ပဋိ့ပကၡမ်ားမွာ ျပည္တြင္း ျပည္ပမီဒီယာအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ျဖစ္ ပြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  မီဒီယာအ မည္တစ္ခုုခုကုိ တိတိက်က် အမည္တပ္မထားဘဲ ထုတ္ေဖာ္ စြပ္စဲြေျပာၾကားလာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားထားသည့္ မႏၲေလးပဋိပ ကၡမွာသတင္းမ်ားစုစည္းသည့္ အြန္လိုင္း၀က္ဘ္ဆုိက္တစ္ခုႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ စတင္ေရး သားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ […]

Read more ›

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ PR စနစ္ ေဆြးေႏြးရန္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေျခာက္မိနစ္သာ ခြင့္ျပဳ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ PR က်င့္သုံးေရး အဆိုကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးလွ်င္ အခ်ိန္ေျခာက္မိနစ္သာ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ PR စနစ္က်င့္သုံးေရးအဆိုကို ေဆြးေႏြးမႈမတိုင္မီ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ PR စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၇ ဦးက ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္လုံေလာက္စြာ ရရွိေစရန္ အခ်ိန္ေျခာက္မိနစ္သာ ခြင့္ျပဳရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းက ရွင္းျပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း PR စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္ […]

Read more ›

မီဒီယာမ်ားကိစၥ အေျခခံဥပေဒအရ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဟု သမၼတ သဝဏ္လႊာပို႔

သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားကို ေထာင္ခ်ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလးထား စဥ္းစားၿပီး ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼထံ တိုက္တြန္းစာ ေပးပို႔မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားစီရင္ျခင္းသည္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ မသက္ဆိုင္ဘဲ သမၼတအေနႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၄ အရလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သာ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔လိုက္သည္။ အဆိုပါ သဝဏ္လႊာတြင္ အစိုးရသည္ သတင္းမီဒီယာ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေလးထား ကူညီလ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ထိပ္ဆုံးအဆင့္၌ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းက တရားစြဲဆိုရာ တရားေရးမ႑ိဳင္က […]

Read more ›
ေအးဂ်င့္ျဖင့္ ေငြလႊဲသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ကိုင္ရန္ CB ဘဏ္ စီစဥ္

ေအးဂ်င့္ျဖင့္ ေငြလႊဲသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ကိုင္ရန္ CB ဘဏ္ စီစဥ္

မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အသုံးျပဳ၍ ေငြလႊဲေျပာင္း ေပးပို႔သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ဘဏ္ခြဲ မရွိေသာ ေနရာမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ဖုန္းလိုင္းမိေသာ ေနရာအားလုံးတြင္ေအးဂ်င့္မ်ားထား၍ လုပ္ကိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သမဝါယမဘဏ္ လီမိတက္ (CB Bank) က ေၾကညာသည္။ တယ္လီဖုန္း စာတိုပို႔စနစ္မ်ား၊ ကုတ္စနစ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေငြလႊဲေျပာင္းသည့္ စနစ္ကို ဘဏ္ေငြစာရင္း မရွိသူမ်ားလည္း အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ အဆိုပါ Mobile Agent Banking ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ကိုင္ရန္ ေအးဂ်င့္ လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရွင္းလင္းပြဲကို ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲၿပီး ေအးဂ်င့္မ်ားက စတင္ ခ်ိတ္ဆက္သည္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ […]

Read more ›

Oxford ႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

မႏၲေလးတကၠသိုလ္ႏွင့္ Oxford တကၠသိုလ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဘူမိေဗဒ ဘာသာရပ္ႏွစ္ခုကို သုံးႏွစ္ၾကာ သုေတသန ျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္ အပါအဝင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ဘူမိေဗဒဌာန ပါေမာကၡဌာနမွဴး ေဒါက္တာသန္းသန္းႏုက ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါ Oxford တကၠသိုလ္ Department of Earth Science ႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ဘူမိေဗဒ ဌာနတို႔က တြင္းထြက္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေျမလႊာလႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္တို႔ကို ပူးေပါင္းၿပီး ကြင္းဆင္း သုေတသနျပဳ၍ ရရွိလာေသာ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားကို Oxford တကၠသိုလ္ရွိ သုေတသန ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း […]

Read more ›

Master Sports ဖိနပ္စက္႐ုံ လုပ္သား ၇၀၀ ေက်ာ္ အလုပ္ရွာေပးမည္ဟု အလုပ္သမား ဒုဝန္ႀကီး ကတိေပး

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၅ ေတာင္ကိုရီးယားလူမ်ဳိး ပိုင္ဆိုင္သည့္ Master Sports ဖိနပ္စက္႐ုံက စက္႐ုံ ပိတ္သိမ္းလိုက္မႈေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနသည့္ အလုပ္သမား ၇၅၀ ေက်ာ္ကို အလုပ္ရေအာင္ ႀကဳိးပမ္းေပးသြားမည္ဟု အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒၚဝင္းေမာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။ အလုပ္သမား အလုပ္ရရွိေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ရွိ အလုပ္႐ုံႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒ စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန၌ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ယင္းသို႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္သူ ေရွ႕ေနဦးေဌးက ဆိုသည္။ အလုပ္ခန္႔ထားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး […]

Read more ›
ဖြံ့ၿဖိဳးမွုဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္

ဖြံ့ၿဖိဳးမွုဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္

ကုလသမဂၢ UNDP အဖြဲ႕ အမွတ္တံဆိပ္   ကုလသမဂၢ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ UNDP ရဲ့ ၂ဝ၁၄- ခုႏွစ္ လူသား ဖြံ့ၿဖိဳးေရး အစီရင္ခံစာ မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ က ၁၈၇ နိုင္ငံ အနက္ နံပါတ္ ၁၅ဝ ခ်ိတ္ၿပီး ဖြံ့ၿဖိဳးမွု နိမ့္က်တဲ့ စာရင္းမွာ ပါေနပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံ မွာ လူဦးေရရဲ့ ၂၅% ကေန ၃ ပုံ ၁ပုံ ေလာက္ အထိ၊ ကုလသမဂၢက သတ္မွတ္ထားတဲ့ အနိမ့္ဆုံး ဆင္းရဲ မြဲေတမွု လိုင္းရဲ့ ေအာက္မွာကို က်ေရာက္ေနၿပီး၊ လူဦးေရ စုစုေပါင္းရဲ့ ၈၀ % […]

Read more ›